· 

Pijn is van het brein

Pijn is van het brein

Als jij per ongeluk in je vinger snijdt, gaat er eerst een signaal vanaf de zenuwuiteinden (van je vinger) via je ruggenmerg naar je hersenen. Voor pijn heeft je lichaam speciale sensoren in de zenuwuiteinden. Je hersenen geven een betekenis aan het signaal dat binnen komt en beslissingen of je daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het hele signaal tot aan je hersenen is dus nog geen pijn.

 

In feite voel je pijn pas als je hersenen het signaal uitleggen samen met de emoties of stemming die je in die situatie hebt. Pijn voel je dus met je brein. 

Bij chronische pijn is er iets anders aan de hand. Pijn lijkt van hetzelfde plek af te komen als waar deze was begonnen, maar er is geen schade meer te zien, waardoor de pijn dan aanwezig blijft is niet duidelijk. Maar ook hier voel je de pijn met je hersenen. Omdat het mechanisme zo onduidelijk is bij chronische pijn, is de behandeling voor artsen ook zoveel lastiger.

 

 

Pijngevoel ontstaat altijd in het brein. Wat wel verschillend is, is hoe het brein op zo'n pijnprikkel reageert. En dat heeft alles te maken met de gevoeligheid van het pijnsysteem in de hersenen. De hersenen van sommige mensen herkennen pijnprikkels eerder en zullen pijn intensiever ervaren. 

 

Of en hoeveel pijn iemand voelt, hangt sterk af van de situatie. Een hardloper met een verzwikte enkel kan gemakkelijk de marathon uitlopen. Echter, verzwikt diezelfde hardloper zijn enkel tijdens een wandeling, waarin hij zich ergert aan zijn zeurende kind, dan kan het gebeuren dat hij geen stap meer kan verzetten. Op dat moment voelt hij echt veel meer pijn! 

 

Ook angst speelt een grote rol. Bij echte angst, bijvoorbeeld als je in een bedreigende situatie terechtkomt, gaat de pijndrempel omhoog en neemt de pijn af vanwege de adrenaline. Overleving is dan voor de hersenen veel belangrijker dan de pijn. Gaat het om onbestemde angst, twijfwel of onzekerheid, dan neemt de pijngevoeligheid juist toe. De hersenen zetten dan juist alle zintuigen open om meer duidelijkheid te krijgen. 

 

Psychische of emotionele problemen kunnen dus ook leiden tot lichamelijke pijn. Ontstekingspijn is vaak ook het gevolg van psychische, emotionele problemen, zoals geestelijke overbelasting, in plaats van een lokaal probleem. 

 

Praktijkgegevens:

 

Matters of the Mind Hypnotherapie

Wilma de Meer

Adres; Jouwsmastraat 7

8934 AX Leeuwarden       ((Vlakbij het MCL)

emailadres:praktijkmattersofthemind@gmail.com

mobiel: 0628226427