· 

Een wereldveranderende ontdekking.

Een wereldveranderende ontdekking

De 5 biologische natuurwetten 

De ontdekker van de 5 biologische natuurwetten was Dr. Ryke Geerd Hamer. Een duitse arts die ook theologie en natuurkunde had gestudeerd. Breed opgeleid dus. Hij werkte als internist in verschillende universitaire ziekenhuizen en was tijdens zijn werk ook betrokken bij kanker- en psychiatrische patiënten. Hij had innovatieve ideeën op het gebied van technische en medische hulpmiddelen en ontwikkelde bijvoorbeeld de Hamerscalpel, die het mogelijk maakt om chirurgische zo fijn te snijden dat de weefsels nauwelijks bloeden en zonder littekenvorming helen. Ook ontwikkelde hij een speciale botzaag.


 

Op 18 augustus 1978 vond een tragedie plaats in het leven van dr. Hamer. Zijn zoon Dirk werd tijdens een vakantie per ongeluk neergeschoten door een dronken man. Het schot trof hem in zijn slaap. Hij begon zwaar te bloeden en het duurde wel 2 uur voordat hulp ter plaatse was. Na 111 dagen voor zijn leven te hebben gevochten en 19 operaties later overleed Dirk in de armen van zijn vader. 


In het voorjaar van 1979 werd bij dr. Hamer teelbalkanker geconstateerd. Hij leidde echter altijd een gezond leven en was daarvoor nooit ziek. Daarom vermoedde dr. Hamer dat dramatische en onverwachte verlies van zijn zoon dit kankerproces op gang had gebracht. Dit proces was nog nooit eerder als zodanig waargenomen. Ter nagedachtenis van zijn zoon noemde dr. Hamer deze onverwachte emotionele shockbeleving  een DHS. Dirk Hamer Syndroom.

De dood van zijn zoon Dirk en zijn eigen kankerproces leidden dr. Hamer naar een bijzonder onderzoek. Als internist zijnde begon hij de geschiedenis van "zijn" kankerpatiënten te onderzoeken. En hij ontdekte dat ook deze patiënten een ernstige emotionele shock hadden beleefd, voordat de kanker werd vastgesteld. Zonder uitzondering! Net als bij hemzelf het geval was. Hij ontdekte ook dat het type ziekte overeen kwam met de emotionele inhoud van de shockbeleving. Het zag ernaar uit dat bij elke ziekte de emotionele inhoud de gemeenschappelijke deler was. Dr. Hamer wierp zich met groot enthousiasme op zijn onderzoek.

In die tijd waren er maar een beperkt aantal CT-scanners in gebruik. Maar toch had dr. Hamer al aangekondigd dat 'als onze hersenen echt verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het lichaam, zoals dat op de universiteiten wordt onderwezen, dan moeten de ziektes in de hersenen hun sporen hebben achtergelaten'. Omdat hij veronderstelde dat het ziekteproces door de hersenen werd bestuurd, maakt hij CT-scans van zijn patiënten. Deze foto's bestudeerde hij aandachtig en hij bleek gelijk te hebben. Want tot zijn grote verbazing vond hij tot nu toe onbekende maar duidelijke samenhangen tussen de eerder beleefde emotionele conflict-shock-ervaring. De uitleg ervan in het lichaam (ziekte) en hoe dit met de bijbehorende besturingscentra in de hersenen verbonden is.

 

Echt een wereldveranderende ontdekking!


Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte met een ernstige emotionele shock begint, die mensen onverwacht treft. Op het moment van de onverwachte shockbeleving slaat het conflict in de hersenen in, op een vooraf bepaalde locatie. Deze inslag veroorzaakt op de plek een breuk tussen de zenuwverbindingen. De plek van de breuk noemen we de Hamerse Haard (HH). Als het conflict ernstig genoeg is, is de Hamerse Haard te zien op CT-beelden in de vorm van een schietschijfconfiguratie. Dit kun je vergelijken met de ringen die ontstaan als je een steen in rustig water gooit. De hersencellen die getroffen worden door de inslag geven signalen af aan de bijbehorende orgaancellen. Die signalen veroorzaken daar celtoename (tumorgroei), celafname (bijv. gaatjes in de botten of tanden) of verlies van lichaamsfunctie (bijv. verlammingsverschijnselen)

Bron:


 

Praktijkgegevens:

 

Matters of the Mind Hypnotherapie

Wilma de Meer

Adres; Jouwsmastraat 7

8934 AX Leeuwarden       ((Vlakbij het MCL)

emailadres:praktijkmattersofthemind@gmail.com

mobiel: 0628226427